Video timelapse khung cảnh Mũi Né của nhiếp ảnh gia Timon Timonich ! "Tôi gọi nó là Invisible Vietnam"

Video timelapse khung cảnh Mũi Né của nhiếp ảnh gia Timon Timonich ! "Tôi gọi nó là Invisible Vietnam"


SHARE THIS

0 nhận xét: