Từ ngày mai (1/6): Bắt đầu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8BTO- Từ ngày mai 1/6 cho đến ngày 8/6, sẽ diễn ra Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8, với chủ đề “Vì một hành tinh xanh”. Trong tuần lễ này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Lẽ mitting kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới và tuần lễ Biển – Hải đảo Việt Nam tại Nam Định; Lực lượng thanh niên tình nguyện ra quân làm sạch môi trường bãi biển trên khắp cả nước; Diễu hành xe đạp tuyên truyền bảo vệ môi trường biển và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển.


Thanh niên dọn rác bãi biển


Các tỉnh – thành phố sẽ treo băng rôn, panô, áp phích khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Các cơ quan truyền thông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về biển – đảo, tầm quan trọng của biển – đảo trong xây dựng và bảo vệ đất nước; Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Đảng, nhằm xây dựng Việt Nam thành một nước giàu từ biển, mạnh từ biển. Đặc biệt tuyên truyền tầm quan trọng của biển đối với sức khỏe, cuộc sống con người, sự cấp bách phải hành động để bảo vệ môi trường biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đ.D
Theo : http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/tu-ngay-mai-1-6-bat-dau-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-lan-thu-8-87363.html

SHARE THIS

0 nhận xét: