Phan Thiết : Gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu


(Xây dựng) - Về việc gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét tuyến luồng, vùng nước vào cảng Phan Thiết, khu vực cửa sông Cà Ty, tỉnh Bình Thuận theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm cát nhiễm mặn bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Dự án), Bộ Xây dựng có Công văn số 720/BXD-VLXD, ngày 22/4/2016 trả lời UBND tỉnh Bình Thuận và Cty TNHH Doanh thương Việt Nhật (gọi tắt là Cty Việt Nhật).


Ảnh minh họa.


Nội dung như sau:

Bộ Xây dựng có văn bản số 2555/BXD-VLXD ngày 14/10/2014 hướng dẫn Cty Việt Nhật xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ 14/10/2014 đến ngày 31/3/2015. Tiếp đó, Bộ Xây dựng có văn bản số 1082/BXD-VLXD ngày 19/5/2015 gia hạn hướng dẫn Cty Việt Nhật xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000m3 (Một triệu mét khối) trong khoảng thời gian từ 19/5/2015 đến ngày 31/12/2015. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận và Cty Việt Nhật, do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên biển, nên chưa xuất khẩu được khối lượng cát nhiễm mặn tận thu.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận và Cty Việt Nhật về việc tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét trên; đồng thời nhằm giải quyết yêu cầu thông luồng để tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để Cty Việt Nhật làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng tối đa 1.000.000m3 (Một triệu mét khối), khối lượng đã được hướng dẫn tại văn bản số 2555/BXD-VLXD ngày 14/10/2014 và gia hạn lần thứ nhất tại văn bản số 1082/BXD-VLXD ngày 19/5/2015, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2016.

Cty Việt Nhật phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật Khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét…), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Cty Việt Nhật phải thực hiện đúng các phương án nạo vét và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận, phê duyệt.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty Việt Nhật phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Đoan Trang
Theo : http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/gia-han-xuat-khau-cat-nhiem-man-tan-thu.html

SHARE THIS

0 nhận xét: