Bình Thuận chấn chỉnh tình trạng “xã chỉ làm việc 1 buổi”

Vụ việc “xã chỉ làm việc 1 buổi” sẽ được tình Bình Thuận xem xét, xử lý trách nhiệm của người vi phạm và người đứng đầu.

Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về tình trạng một số xã vùng cao chỉ làm việc một buổi, chiều 17/12, ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản chỉ đạo tất cả các địa phương trong tỉnh chấn chỉnh nghiêm túc tác phong, giờ giấc làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, công chức vi phạm thì phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người vi phạm và người đứng đầu.
Bình Thuận chấn chỉnh tình trạng “xã chỉ làm việc 1 buổi”
Trụ sở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam không có người làm việc vào chiều thứ Ba ngày 8/12
Cán bộ, công chức cấp xã khi nghỉ phép, nghỉ việc riêng phải được người có thẩm quyền đồng ý và phải thông báo công khai tại trụ sở cơ quan để công dân biết khi đến giao dịch hành chính. Đối với những bộ phận mà các tổ chức và công dân thường xuyên đến liên hệ như: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, công an, quân sự khi cán bộ, công chức nghỉ phép, đi học hoặc đi công tác… thì người đứng đầu phải phân công người trực thay để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở cơ sở./.

SHARE THIS

0 nhận xét: