TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI BÌNH THUẬN THÁNG 8 NĂM 2015

Về kinh tế

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm 2015 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8/2015 ước đạt 1.803,1 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 12.900,9 tỷ đồng (tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: công nghiệp khai khoáng 521,6 tỷ đồng (tăng 77,6%); công nghiệp chế biến chế tạo 8.901,7 tỷ đồng (tăng 7,8%); sản xuất và phân phối điện đạt 3.399,5 tỷ đồng (tăng 95%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 78,1 tỷ đồng (tăng 2,6%). Đa số các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản phẩm may mặc tăng 36,7%, thức ăn gia súc tăng 23,3%.

Trong nông nghiệp: Kết thúc vụ Hè Thu, toàn tỉnh đã gieo trồng 91.721 ha/KH 90.930 ha cây ngắn ngày (giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước), trong đó diện tích cây lương thực đạt 49.621 ha/ KH 49.600 ha (giảm 6,7%), riêng diện tích cây lúa đạt 39.551 ha/ KH 39.600 ha (giảm 6,3%); tính đến ngày 15/8/2015, toàn tỉnh đã thu hoạch 9.000 ha lúa và 800 ha bắp tập trung chủ yếu tại huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh. Đồng thời, vụ Mùa 2015 cũng được triển khai, một số địa phương đã xuống giống được 300 ha đậu các loại. Kế hoạch trồng rừng được tích cực triển khai, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 1.421 ha/KH 2.320 ha rừng tập trung (chủ yếu là rừng sản xuất). Sản lượng thủy sản khai thác trong thángđạt 23,1 ngàn tấn, luỹ kế 8 tháng đạt 124,9 ngàn tấn (tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước); thủy sản nuôi trồng thu hoạch 1.342 tấn, luỹ kế 8 tháng đạt 8.031 tấn (giảm 5,8%). Sản xuất tôm giống trong tháng xuất bán ra thị trường 2.387 triệu post, ước 8 tháng đạt 15.807 triệu post (giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước).Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại vùng Đông Nam Bộ năm 2015

Hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch và xuất - nhập khẩu tiếp tục phát triển: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2015 ước đạt 2.868 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 23.331 tỷ đồng (đạt 64,1% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước), trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 15.975 tỷ đồng (tăng 12,8%). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2015 giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 0,79% so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 1,21% % so với tháng 12 năm 2014.

Hoạt động du lịch khá sôi động, tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI năm 2015 (ITE-HCMC 2015), Hội chợ du lịch quốc tế JATA tại Nhật Bản và đón đoàn Famtrip quốc tế đến Bình Thuận. Trong tháng, toàn tỉnh đón 324,8 ngàn lượt khách đến lưu trú với 462,4 ngàn ngày khách; luỹ kế 8 tháng, đón 2.606,7 ngànlượt khách đến lưu trú tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, khách quốc tế đạt 294,4 ngàn lượt khách, tăng 4,7%), với 3.836,8 ngàn ngày khách tăng 8% (trong đó khách quốc tế đạt 752,1 ngàn ngày khách, tăng 5,3%), doanh thu du lịch ước đạt 4.764 tỷ đồng tăng 18,9%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2015 ước đạt 38,7 triệu USD; lũy kế 8 tháng đạt 299,5 triệu USD (đạt 70,5% kế hoạch, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 206,3 triệu USD (đạt 70,7% kế hoạch, tăng 22,7%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2015 ước đạt 13,7 triệu USD; luỹ kế 8 tháng đạt 102,3 triệu USD (tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước).

Tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển: Ước thu ngân sách tháng 8/2015 đạt 640 tỷ đồng. Luỹ kế 8 tháng đạt 4.967tỷ đồng (đạt 61,5% dự toán năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước); trong đó, thu nội địa là 2.826 tỷ đồng (đạt 71,2% dự toán năm, tăng 13,3%), trong đó thu thuế, phí 2.646 tỷ đồng (đạt 76,7% dự toán năm, tăng 15,7%). Ước chi ngân sách địa phương tháng 8/2015 là 342 tỷ đồng; lũy kế trong 8 tháng đầu năm là 3.953 tỷ đồng đạt 62,4% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên 2.904 tỷ đồng (đạt 65% dự toán năm).

Hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định. Dự ước đến cuối tháng 8/2015, vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 20.443 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cuối năm 2014; dư nợ cho vay đạt23.832 tỷ đồng, tăng 0,87% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cuối năm 2014.

Về văn hóa - xã hội

Chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 2015-2016; tổ chức thành công điểm cầu truyền hình trực tiếp cuộc thi chung kết toàn quốc “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15”, kết quả em Huỳnh Anh Nhật Trường học sinh Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo đạt giải nhì chung cuộc. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2014 - 2015, thi sinh toàn tỉnh thi đỗ 86,26%; trong đó: thí sinh học hệ THPT đạt 87,86%, thí sinh tự do đạt 27,45%, thí sinh học hệ GDTX đạt 63,38%.Huỳnh Anh Nhật Trường đã đạt giải nhì chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh luôn được giám sát chặt chẽ nhất là các bệnh truyền nhiễm; tình hình dịch cúm A H5N1, H7N9, dịch sởi, viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV),... Trong tháng, mắc sốt xuất huyết 158 cas (tăng 71,7% so với tháng trước), mắc tay chân miệng 34 cas (tăng 21.4% so với tháng trước), sốt rét 34 cas (tăng 6,2% so với tháng trước) và không có trường hợp tử vong.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác tuyên truyền, cổ động tiếp tục được đẩy mạnh tập trung chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các chính sách an sinh xã hội, cho các đối tượng có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Trong tháng có 03 lao động đi làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 30 người và 60 ứng viên tham gia Chương trình đưa thực tập sinh đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 663 lao động, lũy kế 8 tháng có 3.504 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp,... Trong 8 tháng đầu năm, đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 6.475 người, đạt 64,7% KH, giảm 15,2% so với cùng kỳ; trong đó, dạy nghề lao động nông thôn 4.400 người, đạt 62,8% KH, giảm 22,2% so với cùng kỳ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm2015

Chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2015. Đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, nhất là những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015.

Thực hiện tốt công tác đầu tư XDCB, giải phóng mặt bằng, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp và các dự án điện. Hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp đã hoàn chỉnh hạ tầng.

Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa. Tiếp tục triển khai cấp chứng nhận thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ cá Nam 2015. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng chống bão lũ, thiên tai.

Tổ chức Hội thảo Quốc tế “Liên kết phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia” gắn với làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch. Duy trì và nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch, nhất là khu vực Hàm Tiến, Mũi Né; xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận “An toàn – thân thiện – chất lượng”.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để kịp thời các biện pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, giá cả. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát, quản lý giá cả.

Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2014-2015. Chủ động kiểm soát, phát hiện, khống chế kịp thời các loại dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật phục vụ chào mừng các ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đưa văn hóa về cơ sở. Tập trung công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.Nguyễn Tùng

SHARE THIS

0 nhận xét: