Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân
Quốc lộ 55, P. Tân Thiện, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
(062) 3870162- 3560757- 3870799
lamnghiepht@gmail.com
http://lamnghiephamtan.com
Ngành nghề kinh doanh:


Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân là một Công ty có vốn 100% nhà nước được chuyển đổi sang đơn vị hoạch toán kinh doanh độc lập năm 2010. Chức năng chính sản xuất và kinh doanh rừng. Tổng diện tích đất rừng được giao quản lý 14354 ha. Diện tích rừng trồng hiện có 3480 ha, trong đó rừng Keo lá tràm : 2946,8 ha, rừng trồng Bạch đàn ……ha, rừng cao su: 157,3 ha. Diện tích đang cải tạo rừng 1622,3 ha.


Tổng số lao động hiện có: 87 người.
Công ty hiện có 05 đơn vị trực thuộc: 04 Đội bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện chức năng trồng rừng và bảo vệ rừng, 01 vườn ươm cây giống, thực hiện chức năng ươm cây giống hàng năm khoảng 1.000.000 cây.

Công ty hiện đang họat động trong các lĩnh vực sau:

Họat động trồng rừng:

Với diện tích trồng rừng của Công ty đang quản lý 3.480 ha, đến nay diện tích rừng trồng đưa vào chăm sóc và khai thác 677 ha. Dự kiến đến cuối năm 2014 diện tích rừng trồng khoảng 3.480 ha.

Sản phẩm rừng Keo lai hom, Keo lá tràm và Bạch đàn thuần chủng: Tại các dự án trồng rừng huyện Hàm Tân và thị xã La Gi do được nghiên cứu đầu tư đúng hướng, khảo sát khoanh vùng phân loại từng vùng đất phù hợp với từng giống cây trồng; khâu chọn cây giống được đặc biệt quan tâm với hệ thống tưới tự động được đầu tư theo công nghệ hiện đại; từng bước đưa vào áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để trồng và chăm sóc rừng nên sản phẩm rừng trồng đạt năng suất cao. Thời gian để quay vòng quỹ đất nhanh hơn.Với nguồn quỹ đất và kết quả rừng trồng hiện có, được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng trong tỉnh, Công ty chúng tôi đang tiến hành xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ với quy mô công suất 50.000m3 sản phẩm/năm

Trong những năm trước đây, do quy hoạch trồng cây nguyên liệu còn nhiều bất cập và thiếu định hướng phát triển nên rừng trồng chủ yếu chặt bán thô, hiệu quả không cao. Bước vào thực hiện kế hoạch của những năm gần đây, Công ty đã mạnh dạn đề ra những bước đột phá trên cơ sở phát triển một số ngành nghề thế mạnh như: chế biến gỗ, trồng rừng lấy gỗ... Qua đó, Công ty đã hoạch định chiến lược trồng rừng nguyên liệu phục vụ nhu cầu sử dụng, chế biến trực tiếp nhằm nâng cao tính hiệu quả sản xuất từ rừng trồng, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn nguyên liệu chủ động phục vụ cho máy ván nhân tạo.

Từ cơ sở trên, phương án nguyên liệu xây dựng trong dự án này, nguồn chủ động là diện tích rừng trồng của Công ty. Đến nay Công ty đã trồng khoảng 3.480ha, căn cứ kết quả thực có của Công ty, với công suất 50.000 m3 sản phẩm/ năm, trong những năm đầu, từ năm 2014 đến 2020, nguồn nguyên liệu sẽ thể đáp ứng cho nhà máy hoạt động bền vững, ổn định.

Qua khảo sát tại các huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, diện tích đầu tư trồng rừng khá lớn. Tổng diện tích khoảng hơn10.000 ha, trong đó diện tích trồng rừng cho nhu cầu nguyên liệu giấy chiếm hơn 80%. Tập trung lớn nhất tại khu vực huyện Hàm Tân và thị xã La Gi.

Như vậy, để đáp ứng nguồn nguyên liệu cho những năm thiếu hụt sản phẩm, Công ty sẽ kết hợp từ nguồn nguyên liệu của Công ty và huy động từ những nguồn bên ngoài nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho Nhà máy đi vào sản xuất ổn định.

http://lamnghiephamtan.com

SHARE THIS

0 nhận xét: