Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
 
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận
KP9, TT Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
062 3883322
btrc@binhthuanrubber.com
http://www.binhthuanrubber.com
Ngành nghề kinh doanh:


Ngày 6/8/1984, Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải ra quyết định thành lập Công ty Cao su Thuận Hải trên cơ sở nâng cấp Trạm kinh tế kỹ thuật Cao su huyện Đức Linh và chịu sự quản lý vĩ mô của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 1997, Lãnh đạo của ngành cao su và địa phương đã thống nhất sáp nhập Công ty Cao su Bình Thuận vào Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Ngày 13/7/1998, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cao su Việt Nam ra quyết định thành lập Công ty Cao su Bình Thuận, mở ra cho công ty một thời kỳ mới đầy triển vọng.

Đến nay, Từ 30 hecta ban đầu, Công ty đã có được 4.500 hecta cao su đứng. trong đó đã đưa vào khai thác 3.960 ha, sản lượng năm 2010 đạt 5.300 tấn/năm.

Công ty hiện có 4 nông trường chyên trồng, khai thác mủ cao su và 1 nhà máy chế biến mủ với 2 dây chuyền sản xuất bao gồm: dây chuyền sản xuất mủ tờ công suất 3.000 tấn/năm, dây chuyền sản xuất mủ cốm công suất 3.000 tấn/năm đủ để chế biến mủ cao su của công ty và các tiểu điền cao su trong vùng.

Công ty đứng trên địa bàn hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, và nhân hòa, thuận lợi cho trồng mới và khai thác mủ cao su, sản lượng mủ của Công ty hàng năm tăng, thuận lợi về giao thông để vận chuyển xuất khẩu cao su.

Công ty là đơn vị chủ lực của tỉnh Bình Thuận về kỹ thuật trồng, khai thác và chế biến mủ cao su, đồng thời cung cấp các dịch vụ cho cao su tiểu điền.

Trong xu thế phát triển và hội nhập, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận chú trọng trong khâu xuất nhập khẩu cao su, phát triển thêm diện tích trồng mới, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để trồng, khai thác và chế biến mủ cao su.

SHARE THIS

0 nhận xét: