Bình Thuận đồng ý tuyển gần 300 lao động Trung Quốc

Bình Thuận vừa cho phép Nhà máy Nhiêt điện Vĩnh Tân 1 tuyển dụng
295 lao động nước ngoài, chủ yếu là lao động Trung Quốc.
Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý cho phép Văn phòng điều hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 được tuyển 295 lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được lao động người Việt Nam. Trong danh sách kèm theo, hầu hết số lao động này đều là người Trung Quốc.


Lao động TQ làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào tháng 3/2015.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình tuyển dụng số lao động này và chỉ thực hiện cấp phép khi hội đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn tuyển dụng của Văn phòng điều hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại Bình Thuận.Trước đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các trung tâm cung ứng lao động người Việt Nam thông báo tuyển dụng rộng rãi theo tiêu chí nhà thầu đề ra.

Tuy nhiên, các trung tâm giới thiệu việc làm trong nước không cung ứng được số lao động người Việt Nam theo đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Từ đó, tỉnh Bình Thuận mới cho phép Văn phòng điều hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tuyển dụng lao động nước ngoài./.
Việt Quốc/VOV - TP HCM

SHARE THIS

0 nhận xét: